Kancelaria Nawrocka&Skup to zespół młodych, dynamicznych i doświadczonych prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Oferujemy kompleksową obsługę zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla osób fizycznych.

Zakres świadczonych usług. W ramach kompleksowej obsługi prawnej proponuje swoim Klientom trzy główne obszary prac:

Czym się zajmujemy:

1. doradztwo prawne, w tym:

sporządzanie opinii prawnych; * analiza sytuacji prawnych; * weryfikacja czynności i dokumentów; * konsultacje i porady prawne; * udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; * udzielanie informacji o przepisach prawa; * sporządzanie umów oraz ich weryfikacja; * obsługa prawna podmiotów gospodarczych; * zabezpieczanie transakcji handlowych; * windykacja należności oraz monitoring spłat; * przekształcenia prawne

2. zastępstwo prawne, w tym:

* uczestnictwo lub prowadzenie rokowań, negocjacji; * wszelkie kontakty z osobami trzecimi (w tym inne niż wymienione powyżej spotkania, narady, rozmowy itp.); * wykonywanie pozostałych zadań za Klienta w stosunkach z osobami trzecimi;

3. zastępstwo procesowe, w tym:

* zastępstwo procesowe w Sądzie; * zastępstwo procesowe pozasądowe; * zastępstwo przed organami ścigania; * zastępstwo przed organami administracji samorządowej; * zastępstwo przed organami administracji państwowej;

III. Kompleksowa obsługa prawna obejmuje takie dziedziny prawa jak w szczególności:

– prawo cywilne; – prawo rodzinne (w tym sprawy rozwodowe); – prawo gospodarcze (w tym prawo spółek); – prawo zamówień publicznych; – prawo transportowe; – prawo pracy; – prawo administracyjne;

IV. Proponowane metody współpracy

Proponujemy połączenie dwóch metod współpracy, tj. obsługi z osobistym kontaktem z obsługą na odległość. W ramach obsługi bezpośredniej proponujemy bezpośredni udział w danych czynnościach (spotkania w siedzibie firmy Klienta, w Kancelarii, u osób trzecich). Czynności obsługi bezpośredniej uzgadniane byłyby z Klientem doraźnie. Dla wygody Klienta, skuteczności komunikacji i prędkości przepływu informacji, proponujemy połączenie kontaktu bezpośredniego z kontaktem na odległość. Tak więc Strony będą się mogły komunikować telefonicznie, pocztą kurierską i listownie oraz pocztą e-mailową.

V. Korzyści dla Klienta

Wybierając naszą ofertę, otrzymacie Państwo nie tylko kompleksową pomoc prawną za przystępnym wynagrodzeniem. Oferta Kancelarii wiąże się także z dodatkowymi korzyściami, takimi jak: * oszczędność czasu i energii związanymi z poszukiwaniem informacji prawnych; * możliwość koncentracji na innych ważnych dla działalności sprawach; * zwiększenie pewności działania w aspektach prawnych oraz zmniejszenie ryzyka prawnego.

Wybierając stałą obsługę, Klient zyskuje: * niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych; * możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej; * łatwość i szybkość kontaktu z prawnikiem; * możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie i w określone dni tygodnia; * lepszą, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy, co wpływa na szybkość realizowanych zadań; * udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych związanych z działalnością prowadzoną przez Klienta; * opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa Klienta.